Entelektüel Çıktı 2 (IO2): Cezaevinde 3D baskı teknolojilerinin kullanımı için eğitim modelleri

İkinci entelektüel çıktı, 3D yazıcıları kullanarak üretim etkinlikleri gerçekleştirmek için gerekli eğitim sürecinin bütününü tanımlamaktadır.

Eğitim modellerinin yayımlanmasıyla:

  • eğitimcileri 3D baskı teknolojilerinin kullanımı için eğitim yollarının geliştirilmesine hazırlamak için gerekli tüm bilgileri (eğitmenlerin eğitimi) cezaevlerindeki eğitim kurumlarına ve eski mahkumlarla çalışan dış kurumlara sunmak,
  • teknolojik açıdan, 3D bakı laboratuvarı kurmak için gerekli bilginin tamamını kullanılabilir bir üründe bir araya getirmek,
  • bilgi ve iletişim teknolojilerinde önceden edinilmiş bilgi / deneyim düzeyine ve belirlenen eğitim hedefine bağlı olarak, özel uzmanlığın gerektirdiği ve IO çerçevesine dayanan roller için mahkumlara yönelik eğitim yolları başlatmak mümkün olacaktır.

IO2’nin yenilikçi yönü, hem alıcılardan (mahkumlar) kaynaklı eğitim özelliklerine hem de deneyin yapılacağı operasyonel ortamdan (cezaevleri) kaynaklı zor koşullara rağmen  cezaevi sistemine bu eğitim yollarını dahil etmesidir. 

Bu IO2 için de Avrupa genelinde maksimum düzeyde etki sağlanabilir.