Entelektüel Çıktı 1 (IO1)

Cezaevinde 3D baskı kullanımı için yeterlik çerçevesi 

IO1’in getirdiği temel yenilik; mahkumlar, eski mahkumlar ve tutukluluğa alternatif bir takım yaptırımlara tabi tutulanlar gibi olanakları kısıtlı bireylerin öğrenme ortamlarında 3D baskı teknolojilerinin kullanımı konusunda profesyonel yeterliklerini sağlamasıdır.

IO1 yenilikçidir çünkü – Avrupa’da öncü bir rol üstlenerek – cezaevi güvenlik koşullarında kısıtlı olanaklara sahip bireyler için gerekli yeterliklerin temel çerçevesini oluşturmaktadır ve cezaevi yöneticilerini kendi yapıları içinde daha fazla bilgi ve iletişim teknolojileri kullanacak şekilde süreç ve koşullarını yenilemeye teşvik etmektedir. Ayrıca cezaevlerindeki eğitim sistemlerini bu yeterlikleri mahkumların öğrenme deneyimlerine dahil etmeye teşvik etmektedir.  

Sonuç olarak, IO1 gerçek, yarı veya eski mahkumlarla çalışan her Avrupa kuruluşu tarafından bölgelerine ve burada deneyimlenene benzer bağlamlara dahil edilebilir; IO1 halihazırda mevcut formel eğitim yollarına eklenebilecek yeterlikleri güncellemek ve bunların çeşitliliğini artırmak isteyen, mahkumların rehabilitasyonu ve mesleki açıdan toplumla yeniden entegrasyonu ile ilgilenen uluslararası kuruluşlar için de yararlı olacaktır.

Bu entelektüel çıktının gerçekleştirilmesi için halihazırda şu kaynaklarda yer alan mesleki yeterlik çerçevesi referans alınacaktır: Avrupa Beceriler, Yeterlikler, Yetkinlikler ve Meslekler Sınıflandırılması (ESCO) ve Avrupa Birliği Açık Veri Portalı.