Günümüzde 28 Avrupa Birliği ülkesinde toplam yaklaşık 610.000 mahkum bulunmaktadır. Bunlar arasında yalnızca 5 mahkumdan 1’i herhangi bir şekilde istihdam edilmektedir ve yalnızca %3’ü (cezaevi içinde veya dışında) iş olanağı sağlayan dış şirketler veya kurumlar için çalışmaktadır. İstihdam edilmeme, eğitim yollarının kolay erişilebilir olmaması, özsaygının kaybı ve bunlar sonucunda ortaya çıkan soyutlanma hissi, özellikle genç ve dezavantajlı bireylerde arasında yüksek düzeyde tekrar suç işleme eğiliminin ana nedenleridir.  

Bu projenin amacı, mahkumları bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomisinin en yenilikçi olgularından birine – 3D baskı teknolojilerine – dahil ederek bu sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. Proje 3D yazıcıları kurma ve kullanma becerilerine odaklanmaktadır. Nitekim 3D baskı, hızlı prototip yapımı, endüstriyel tasarım, mühendislik, mimari, giyim, takı, ilaç ve bilimsel araştırma alanlarında dünya çapında küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaratma ve üretim süreçlerinde en önemli rollerden birini oynayacaktır. Uygun teknolojik becerilere sahip personele olan talebin arttığı ancak mevcut işgücü piyasasının bu talebi karşılayamadığı Avrupa endüstriyel ortamında bu tür bir devrimin gerçekleştiği açıktır.  

Partners

Etkinlik Takvimi

Aylık Haftalık Günlük Liste Grid Tile
Etkinlik bulunamadı!