Intellectual Output 2

Trainingsmodellen voor het gebruik van 3D-printtechnologieën in de gevangenis

De tweede IO biedt de definitie van het hele trainingsproces, onmisbaar om productieve activiteiten te implementeren met behulp van 3D-printers.

Met de gepubliceerde trainingsmodellen zal het mogelijk zijn:

Ter beschikking stellen van de onderwijsinstellingen in gevangenissen en de externe instellingen die met ex-gevangenen werken, alle nodige informatie om de opvoeders voor te bereiden op de ontwikkeling van opleidingspaden voor het gebruik van 3D-printtechnologieën (opleiding van instructeurs);

Alle benodigde informatie samenbrengen in een bruikbaar product om vanuit een technologisch oogpunt een 3D-laboratorium op te zetten.

Opleidingspaden initiëren gericht op gevangenen voor de rollen vereist door de specifieke professionalisering en op basis van het OI-kader, met verschillende gespecialiseerde cursussen, afhankelijk van het niveau van eerder verworven kennis / ervaring met ICT-technologieën, en van het vastgestelde trainingsdoel.

De innovatie voor IO2 is om deze trainingspaden in het penitentiair systeem te implanteren, op zoek naar de opleidingsspecificiteiten veroorzaakt door zowel het type ontvangers (gevangenen) als de objectief moeilijke omstandigheden die voortvloeien uit de operationele omgeving waarin wordt geëxperimenteerd (de gevangenissen).

Ook voor deze IO2 zou de impact maximaal kunnen zijn op Europees niveau.