Πνευματικό Παράγωγο 1

Πλαίσιο ικανοτήτων για τρισδιάστατη εκτύπωση στη φυλακή

Το κύριο καινοτόμο στοιχείο του ΠΠ1 είναι ότι συνδέεται με την επαγγελματοποίηση των ικανοτήτων χρήσης των τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, που απευθύνεται σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, όπως σε κρατουμένους, πρώην κρατουμένους ή σε άτομα που τους είχαν υποβληθεί εναλλακτικά μέτρα κράτησης.

Είναι καινοτόμο επειδή – με πρωτοποριακό τρόπο στην Ευρώπη – θέτει τη βάση για να πλαισιώσει αυτού του είδους τις δεξιότητες, απευθυνόμενες σε έγκλειστα ή περιορισμένα άτομα, στο πλαίσιο της ασφάλειας των φυλακών, και δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις των σωφρονιστικών ιδρυμάτων να καινοτομούν όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούν και  να χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο εσωτερικό των δομών τους. Επίσης, δίνει την ευκαιρία στα εκπαιδευτικά συστήματα των φυλακών να συμπεριλάβουν αυτές τις ειδικές ικανότητες στην εκπαιδευτική εμπειρία των τροφίμων.

Ως αποτέλεσμα, το Πνευματικό Παράγωγο 1 θα μπορούσε να προσαρμοστεί άμεσα σε κάθε ευρωπαϊκό οργανισμό και φορέα που συνεργάζεται με κρατούμενους σε κλειστές, ημι-ανοιχτές ή ανοιχτές φυλακές, στην περιοχή και στον τομέα του, προσφέροντας παρόμοια εκπαιδευτικά μονοπάτια με εκείνα που θα δημιουργηθούν και θα δοκιμαστούν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Επίσης, θα είναι χρήσιμο για τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την αποκατάσταση και την επαγγελματική επανένταξη των κρατουμένων, προκειμένου να επικαιροποιηθεί και να επεκταθεί το εύρος των ικανοτήτων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ήδη υφιστάμενα τυπικά εκπαιδευτικά μονοπάτια.

Για την υλοποίηση αυτού του ΠΠ, θα έχουμε ως σημείο αναφοράς το πλαίσιο επαγγελματικής επάρκειας, αυτό που ήδη αναφέρεται: ΕΔΙΠΕ – Ευρωπαϊκές δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα (ESCO), καθώς και στην Πύλη Ανοικτών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.