Πνευματικό παράγωγο 2

Μοντέλα κατάρτισης για τη χρήση των τεχνολογιών 3D εκτύπωσης στη φυλακή.

Το δεύτερο Πνευματικό Παράγωγο προσφέρει τον ορισμό της ολόκληρης διαδικασίας της κατάρτισης, η οποία είναι  απαραίτητη για την υλοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων με τη χρήση 3D εκτυπωτών.

Με τα μοντέλα κατάρτισης που θα δημιουργηθούν θα:

θέτουν στη διάθεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσα στις φυλακές, καθώς και στα εξωτερικά ιδρύματα που εργάζονται με πρώην κρατούμενους, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία των εκπαιδευτών για να  βελτιώσουν τα μονοπάτια κατάρτισης για τη χρήση των τεχνολογιών 3D εκτύπωσης (εκπαίδευση των εκπαιδευτών)·

έχουν συγκεντρωθεί, σε ένα χρήσιμο προϊόν, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, από τεχνολογικής άποψης, για την εγκατάσταση ενός εργαστηρίου για τρισδιάστατη εκτύπωση.

προσφέρουν εκπαιδευτικές διαδρομές που θα απευθύνονται στους κρατούμενους, σχετικά με τους ρόλους που απαιτούνται από την ειδική επαγγελματικοποίηση και με βάση το πλαίσιο του Πνευματικού Παράγωγου, προσφέροντας διάφορα εξειδικευμένα προγράμματα μαθημάτων, ανάλογα με το επίπεδο των προηγούμενων  γνώσεων/εμπειριών σχετικά με τις τεχνολογίες ΤΠΕ και για τον καθορισμένο στόχο κατάρτισης.

Το καινοτόμο στοιχείο του ΠΠ2 εντοπίζεται στην υιοθέτηση αυτών των εκπαιδευτικών διαδρομών στο σωφρονιστικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης που προκύπτουν τόσο από το είδος των κρατουμένων, το καθεστώς κράτησής τους όσο και από τις αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον στο οποίο πρέπει να υλοποιηθούν (στις φυλακές).

Τέλος, για το ΠΠ2 ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.