Μέχρι σήμερα, στις 28 χώρες της ΕΕ υπάρχουν περίπου 610.000 κρατούμενοι. Από αυτούς μόνο ένας στους πέντε έχει κάποιο είδος απασχόλησης, και μόνο το 3% αυτών εργάζονται σε εταιρείες εκτός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων ή σε φορείς που παρέχουν κάποια απασχόληση (τόσο εντός όσο και εκτός φυλακής).  «Η έλλειψη απασχόλησης, η  δύσκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, η απώλεια της αυτοεκτίμησης και η επακόλουθη αίσθηση απομόνωσης είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τα υψηλά επίπεδα υποτροπής, ιδίως μεταξύ των νεότερων και των  μειονεκτούντων ατόμων

Το πρόγραμμα στοχεύει να απαντήσει σε τέτοια ζητήματα, εμπλέκοντας τους κρατούμενους σε ένα από τα πιο καινοτόμα φαινόμενα της οικονομίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΠΕ: την τρισδιάστατη εκτύπωση, εστιάζοντας στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη ρύθμιση και τη χρήση ενός 3D-εκτυπωτή. Στην πραγματικότητα, η 3D-εκτύπωση πρόκειται να διαδραματίσει έναν από τους πιο σχετικούς ρόλους στις δημιουργικές και παραγωγικές διαδικασίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο στους τομείς της ταχείας δημιουργίας πρωτοτύπων, του βιομηχανικού σχεδιασμού, της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής, της ένδυσης, των κοσμημάτων, της ιατρικής και της επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, αυτού του είδους επανάσταση συμβαίνει σε ένα ευρωπαϊκό βιομηχανικό πλαίσιο, όπου η ζήτηση για προσωπικό με τις κατάλληλες τεχνολογικές δεξιότητες αυξάνεται, αλλά δεν καλύπτεται από την υφιστάμενη αγορά εργασίας.

Partners

Χρονολόγιo

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
No event found!